Banjole kao obalno naselje smješteno je između uvala Soline i Paltana (ili uvala Banjole). Gospodarstvo počiva na turizmu, ribarstvu, školjkarstvu i izradi manjih plovila.

Razvedeno priobalje, danas prekriveno borovom šumom, obiluje povijesnim lokacijama iz svih povijesnih razdoblja.

U rimsko doba u uvali Paltana sagrađena je uz samo morsku obalu rimska vila po kojoj je zbog termalnog kupališnog kompleksa, danas uz samo more, cijeli prostor vjerojatno dobio naziv Balneolum minus – malo kupalište. Na prostoru Cintinera locirano je i naselje iz rimskog doba.

Osnova gospodarstva u antici bili su poljoprivreda, ribarstvo i vađenje kamena. Kamen vapnenac vađen je iz kamenoloma Rupica i Pećine, a osim za gradnju izvađeni je kamen služio i za izradu skulptura i sarkofaga, o čemu nam svjedoče pronađeni nezavršeni dijelovi skulptura.

Rupice

Antička glava iz kamenoloma Rupice

Bumbišta

Stanovnici su se u rano brončano doba pokapali u sanducima od kamenih ploča ispod grobnog humka - tumula.

Rimska vila u uvali Paltana

U zaljevu Kanalić pronađena je crkva sv. Mikule (sv. Nikole), a u ruševinama su pronađena dva kapitela koja s popločenim podom i ostacima arhitekture vremenski određuju građevinu u 7. i 8. st.

Tlocrt crkve sv. Mikule pokraj Banjola

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.