Nemirna vremena srednjeg vijeka, ratovi, bolesti i pomor stanovništva opustošila su i pretvorila plodnu zemlju u zapušten prostor. U novom vijeku mjesto se oporavlja nakon Prvoga svjetskog rata i ribarstvo ponovno preuzima važnu ulogu. Tvornica za preradu ribe osnovana 1929. djeluje do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća.

Marija Crnobori

1918. Banjole - 2014. Beograd, hrvatska filmska i kazališna glumica

Crkva Marije Majke Božje Zvijezde mora obnovljena je i zvonik rekonstruiran starim obrađenim kamenom preuzetim s nekog kasnoantičkog - ranosrednjovjekovnog lokaliteta u blizini.

Srdela, simbol Banjola

Batelina

Manja drvena brodica plosnatog, ravnog dna, oštrog pramca i odsječene krme

Batana

Ribarska drvena brodica ravnog dna koje je blago zakrivljeno prema pramcu i krmi, s malo izbočenim zaključkom na pramcu i omjerom duljina-širina 1:3

Guc

Manji morski ribarski čamac, zaobljena trupa i šiljata pramca i krme, s jednim parom vesala i jarbolom s latinskim jedrom

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.