Naselje Medulin smješteno je na uzvisini 29 metara iznad mora i sjedište je istoimene općine. Urbanizirano i turistički razvijeno s južne strane spušta se u Medulinski zaljev.

O najranijem životu na ovim područjima svjedoče nalazi iz neolitičkog doba na Vižuli i Vrčevanu te iz brončanoga i željeznog doba na Punta Kašteji i Vrčevanu, a vjeruje se da je upravo tu smještena i histarska gradina Mutila koju u histarsko-rimskom ratu spominje antički pisac Plinije Stariji.

Medulinski zaljev, duboko uvučen u kopno, važan je prostor sidrenja antičkih pomoraca tijekom trgovačkih plovidbi Jadranom, ali brojna privezišta za prikupljanje proizvoda iz obližnjeg plodnog zaleđa govore nam o razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi na priobalnim imanjima koje danas znamo kao villae rusticae.

Ladonja na medulinskoj placi nacionalni je predstavnik za Europsko stablo godine 2021.; stablo je zasađeno početkom 20. st. i ima više od 115 godina.

Intenzivni privredni zahvati tijekom čitave druge polovine 19. stoljeća pospješuju gospodarski rast Medulina. U takvoj atmosferi ekonomskog uzleta braća Ivan i Andrea Pošić, pomorski trgovci usoljenom ribom iz Rovinja, 1872. dolaze u Medulin i odlučuju da je ovo malo primorsko mjesto najpogodnije za njihov privredni iskorak te grade dva mlina-vjetrenjače.

Metilinum, Medilinum, Medelinum nazivi su za mjesto od 12. st., područje u vlasništvu svjetovnih i crkvenih feudalaca. U temeljima gradskog trga zabilježene su obrambena kula i lođa. Bolesti koje haraju Europom u 16. st. opustjele su selo tako da se do 17. st. naseljava novo stanovništvo iz južnih i sjevernih krajeva jadranskog zaleđa.

Nakon Prvoga svjetskog rata veliki broj Medulinaca napušta Medulin kao dio ekonomske i političke emigracije, a dio njih nakon Drugoga svjetskog rata vraća se u rodni kraj te pomaže u razvoju urbanizma, turizma i poljoprivrede.

Danas je Medulin jako turističko središte.

Don Luka Kirac

1860. Medulin - 1931. Rakotule, hrvatski katolički svećenik, narodni preporoditelj i političar. Osim svećeničkih zadaća radio je i na razvijanju nacionalne svijesti. Sudjeluje u osnivanju Hrvatskog sokola Medulin 1911., osnivač je ribarske zadruge, sudjeluje u radu Narodne čitaonice, predsjednik je Medulinske posujilnice te radi na promidžbi Medulina kao turističkog mjesta. Aktivan je u Istarskom saboru gdje se zalaže za bolesne i siromašne na selu, čiji su uvjeti života i liječenja bili na niskoj razini.

Dr. Mate Demarin

1899. Medulin - 1992. Zagreb, hrvatski je pedagog po kojem ime nosi i medulinska osnovna škola. Osim pedagoškog djelovanja, bio je znanstvenik, pisac, povjesničar, kroničar i vrstan metodičar. Za života mu je u knjizi „Pedagog i njegov svijet“ objavljen izbor radova.

Dr. Ivan Cukon

1868. Medulin - 1928. Zagreb, hrvatski odvjetnik, političar, borac za prava istarskih Hrvata, 1912. je napisao svečanu istarsku pjesmu „Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog“ koju je uglazbio Matko Brajša Rašan.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.