Pomer se smjestio uz obalu najdublje uvučenog dijela Medulinskog zaljeva, a stanovnici se tradicijski bave vinogradarstvom, maslinarstvom i povrtlarstvom. Pomerci su poznati ribari i uzgajivači školjaka. Danas je razvijen turizam.

Pomerština je naseljena od prapovijesti, a tragove života pratimo na gradini Kaštijun, dok na otočiću Pomer nalazimo prapovijesnu keramiku.

Grobljanska crkva sv. Flora

Grobljanska crkva sv. Flora romanička je jednobrodna građevina s istaknutom polukružnom apsidom, pregrađena potkraj 17. st. Apsida je oslikana trima slojevima fresaka - najstariji je romanički, a najmlađi s kraja 15. st.

Crkva Pohođenja Bl. Djevice Marije

Pomer, župna crkva Pohođenja Bl. Djevice Marije, 14. st.

Crkva sv. Foške

Pomer, crkva sv. Foške s ugrađenom antičkom spolijom

U uvali Fontana na antičkom i srednjovjekovnom lokalitetu Sv. Ivan od Izvora život se odvijao do srednjeg vijeka jer znamo za postojanje benediktinskog samostana u kojem se 1115. spominje Iohannes monacus Sancti Iohannis de Medilino.

Kuga je poharala jug Istre pa ovo područje pred kraj 16. st. naseljavaju stanovnici Mletačke Republike, a potom i izbjeglice pred Osmanlijama iz okolice Zadra.

Sv. Ivan od Izvora, ostaci kamenih elemenata starokršćanskog objekta

Rimska maritimna vila ukrašena mozaičkim podom iz 1. – 3. st.
Smještena je u priobalju rta Munat, a locirano je i pripadajuće pristanište u podmorju.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.