Banjole

Banjole kao obalno naselje smješteno je između uvala Soline i Paltana (ili uvala Banjole). Razvedeno priobalje, danas prekriveno borovom šumom, obiluje povijesnim lokacijama iz svih povijesnih razdoblja. Gospodarstvo počiva na turizmu, ribarstvu, školjkarstvu i izradi manjih plovila. Banjolci su oduvijek bili vezani uz more i ribarenje, zato su i danas ovdje najbolji riblji restorani. Poznata ličnost rođena u Banjolama je hrvatska filmska i kazališna glumica Marija Crnobori.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.