Malin na Vitar

Braća Ivan i Andrea Pošić iz Rovinja pristigla su u Medulin 1872. godine i u sklopu svoje gospodarske djelatnosti izgradila su dva „malina na jadra ili na vitar“.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.