Uvala Portić

Uvala Portić, ribarska lučica.
Tradicionalno je ribarsko okupljalište u lučici uz more gdje i danas ima vezanih tradicionalnih plovila – batana.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.