Crkva Sv. Foške

Crkva sv. Foške jednobrodna je građevina sa zvonikom na preslicu i s antičkim spolijima u zidu.

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.